ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:30  อ่าน 978 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:27  อ่าน 877 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการจัดห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:05  อ่าน 3287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ค่ายลูกเสือดีเด่น อำเภอม่วงสามสิบ
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,15:00  อ่าน 893 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,14:58  อ่าน 885 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวัน ประเภทที่ ๓ ชนะเลิศ สปจ.อุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,14:54  อ่าน 968 ครั้ง
รายละเอียด..