ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7260028
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:13  อ่าน 963 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
รายละเอียดผลงาน
คุณครูอนุศิษฏ์  แสงชาติ  ครูชานาญการพิเศษ  นำนักเรียนะดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ผ่านการคักเลือก ระดับ ภาค   เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ วัดถ้ำกลองเพล  จังหวัดหนองบัวลำภู  และจะนำเสนอ ระดับประเทศ  ในเดือน มกราคม  ๒๕
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:13   อ่าน 963 ครั้ง