ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9294677
อีเมล์ : pimjai677@hotmail.com
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:04  อ่าน 854 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
รายละเอียดผลงาน
คุณครูพิมพ์ใจ  โควสุรัตน์  ครูชำนาญการพิเศษ  นักเรียนมัธยมศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  นำเสนอผลงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ผ่านการคักเลือระดับภาค   เมื่อวันที่  ๒๑ - ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ วัดถ้ำกลองเพล  จังหวัดหนองบัวลำภู  และจะนำเสนอ ระดับประเทศ  ในเดือน มกราคม  ๒๕๕๖
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:04   อ่าน 854 ครั้ง