ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:53  อ่าน 1167 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ ๔ ระดับ ดีเยี่ยม
รายละเอียดผลงาน
รับเกียรติบัติจากจังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล  เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ”  ระยะที่ ๔   ระดับ ดีเยี่ยม
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:53   อ่าน 1167 ครั้ง