ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:50  อ่าน 971 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "ดีเยี่ยม" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
รายละเอียดผลงาน
รับโล่รางวัลและเกียรติบัติ  โครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเยี่ยม  ระดับประเทศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:50   อ่าน 971 ครั้ง