ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:44  อ่าน 1112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ 3 ระดับ ดี
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล  เมืองสะอาด  ราชธานีอีสาน ”  ระยะที่ 3  พ.ศ.๒๕๕๓  ระดับ ดี
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:44   อ่าน 1112 ครั้ง