ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:38  อ่าน 932 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก รอบ ๒ ระดับ ดีมาก
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก  รอบ ๒  โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ปฐมวัย  ระดับ ดี   และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับ ดีมาก    เมื่อ วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:38   อ่าน 932 ครั้ง