ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2556,21:07  อ่าน 2797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2556,21:00  อ่าน 865 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2556,20:55  อ่าน 1001 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง "ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2556,20:36  อ่าน 1018 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:13  อ่าน 1013 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับภูมิภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2555,22:04  อ่าน 899 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ ๔ ระดับ ดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:53  อ่าน 1226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "ดีเยี่ยม" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:50  อ่าน 1027 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ 3 ระดับ ดี
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:44  อ่าน 1161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก รอบ ๒ ระดับ ดีมาก
ชื่ออาจารย์ : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2555,20:38  อ่าน 989 ครั้ง
รายละเอียด..