ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (ในใจ) ระดับ ม.๑ - ม.๓
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ หมีคำ
รายละเอียดผลงาน
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑   การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ระดับ ม.๑ - ม.๓    เด็กหญิงจรรยาภรณ์  หมีคำ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.8 KB
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2556,10:11   อ่าน 857 ครั้ง