ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 17/01/2019
สถิติผู้เข้าชม 883610
Page Views 1052493
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
2 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
4 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง
5 โรงเรียนบ้านยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง
6 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
7 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง
8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง
10 โรงเรียนบ้านยางกะเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง
11 โรงเรียนบ้านโอด ท่าเมือง ดอนมดแดง
12 โรงเรียนบ้านยางกะเดาสาขาบ้านนาคำภูฮี ท่าเมือง ดอนมดแดง
13 โรงเรียนบ้านสว่าง ท่าเมือง ดอนมดแดง
14 โรงเรียนบ้านค้อ เหล่าแดง ดอนมดแดง
15 โรงเรียนบ้านท่าลาด เหล่าแดง ดอนมดแดง
16 โรงเรียนบ้านท่าศิลา เหล่าแดง ดอนมดแดง
17 โรงเรียนบ้านกระบูน เหล่าแดง ดอนมดแดง
18 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เหล่าแดง ดอนมดแดง
19 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เหล่าแดง ดอนมดแดง
20 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
21 โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
22 โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
23 โรงเรียนดุมใหญ่บ้านหนองแสง ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
24 โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ
25 โรงเรียนบ้านผือ นาเลิง ม่วงสามสิบ
26 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล นาเลิง ม่วงสามสิบ
27 โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง ม่วงสามสิบ
28 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นาเลิง ม่วงสามสิบ
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นาเลิง ม่วงสามสิบ
30 โรงเรียนอนุบาลเกษมวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
31 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
32 โรงเรียนบ้านเทพา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
33 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
34 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
35 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
36 โรงเรียนบ้านตำแย ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
37 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
38 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
39 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
41 โรงเรียนบ้านยางเทิง ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
42 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
43 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ
44 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
45 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
46 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ 0-4533-9212
48 โรงเรียนบ้านหนองผำ ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
49 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ
50 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
51 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
52 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
53 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ
54 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก หนองฮาง ม่วงสามสิบ 045-343105
55 โรงเรียนบ้านดอนประทาย หนองฮาง ม่วงสามสิบ
56 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ หนองฮาง ม่วงสามสิบ
57 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองฮาง ม่วงสามสิบ
58 โรงเรียนบ้านนาขาม หนองเมือง ม่วงสามสิบ
59 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย หนองเมือง ม่วงสามสิบ
60 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
61 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง หนองเมือง ม่วงสามสิบ
62 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) หนองเมือง ม่วงสามสิบ
63 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
64 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
65 โรงเรียนบ้านดอนแดง หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
66 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
67 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า หนองเหล่า ม่วงสามสิบ
68 โรงเรียนบ้านบก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
69 โรงเรียนบ้านก่อ หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
70 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ
71 โรงเรียนบ้านผาสุก เตย ม่วงสามสิบ
72 โรงเรียนบ้านเตย เตย ม่วงสามสิบ
73 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก เตย ม่วงสามสิบ
74 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ
75 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) เตย ม่วงสามสิบ
76 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง เตย ม่วงสามสิบ
77 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย เตย ม่วงสามสิบ
78 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ เหล่าบก ม่วงสามสิบ
79 โรงเรียนบ้านหนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ 0-4533-9101
80 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง เหล่าบก ม่วงสามสิบ
81 โรงเรียนบ้านเศรษฐี เหล่าบก ม่วงสามสิบ
82 โรงเรียนบ้านขมิ้น เหล่าบก ม่วงสามสิบ
83 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ
84 โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง ม่วงสามสิบ
85 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) โพนแพง ม่วงสามสิบ
86 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) โพนแพง ม่วงสามสิบ
87 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
88 โรงเรียนประชาสามัคคี ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045-370461
89 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
90 โรงเรียนบ้านแสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
91 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 045342041
92 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ
93 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ 0-4534-2093
94 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา กลางใหญ่ เขื่องใน
95 โรงเรียนบ้านไผ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
96 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ เขื่องใน
97 โรงเรียนบ้านก่อ ก่อเอ้ เขื่องใน
98 โรงเรียนบ้านท่าลาด ก่อเอ้ เขื่องใน
99 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) ก่อเอ้ เขื่องใน
100 โรงเรียนบ้านนามน ก่อเอ้ เขื่องใน
101 โรงเรียนบ้านดงยาง ก่อเอ้ เขื่องใน 045-370506
102 โรงเรียนบ้านพับ ก่อเอ้ เขื่องใน
103 โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ก่อเอ้ เขื่องใน 0-4547-3601
104 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน
105 โรงเรียนบ้านเอ้ ก่อเอ้ เขื่องใน
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน
107 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย ค้อทอง เขื่องใน
108 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น ค้อทอง เขื่องใน
109 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ ค้อทอง เขื่องใน
110 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) ค้อทอง เขื่องใน
111 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน ชีทวน เขื่องใน
112 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ชีทวน เขื่องใน
113 โรงเรียนบ้านชีทวน ชีทวน เขื่องใน
114 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน ชีทวน เขื่องใน
115 โรงเรียนบ้านหวาง ชีทวน เขื่องใน
116 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ชีทวน เขื่องใน
117 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ท่าไห เขื่องใน
118 โรงเรียนบ้านท่าค้อ ท่าไห เขื่องใน
119 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ท่าไห เขื่องใน
120 โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย เขื่องใน 045225139
121 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ ธาตุน้อย เขื่องใน
122 โรงเรียนบ้านแสงน้อย นาคำใหญ่ เขื่องใน
123 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นาคำใหญ่ เขื่องใน
124 โรงเรียนบ้านป่าข่า นาคำใหญ่ เขื่องใน
125 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ บ้านกอก เขื่องใน
126 โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก เขื่องใน
127 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย บ้านไทย เขื่องใน
128 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) บ้านไทย เขื่องใน
129 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านไทย เขื่องใน 089 - 425 - 2200
130 โรงเรียนบ้านโนนดู่ บ้านไทย เขื่องใน
131 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) ยางขี้นก เขื่องใน
132 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) ยางขี้นก เขื่องใน
133 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี ยางขี้นก เขื่องใน
134 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ยางขี้นก เขื่องใน
135 โรงเรียนบ้านยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน
136 โรงเรียนเก่าขามวิทยา ศรีสุข เขื่องใน
137 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน
138 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี ศรีสุข เขื่องใน
139 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน
140 โรงเรียนบ้านอีต้อม ศรีสุข เขื่องใน
141 โรงเรียนบ้านดู่น้อย ศรีสุข เขื่องใน
142 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สร้างถ่อ เขื่องใน
143 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สร้างถ่อ เขื่องใน
144 โรงเรียนบ้านขามป้อม สร้างถ่อ เขื่องใน
145 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สร้างถ่อ เขื่องใน
146 โรงเรียนบ้านดอนเชียงโท สร้างถ่อ เขื่องใน 045221028
147 โรงเรียนบ้านศรีบัว สร้างถ่อ เขื่องใน
148 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สร้างถ่อ เขื่องใน
149 โรงเรียนบ้านปลาฝา สร้างถ่อ เขื่องใน
150 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สหธาตุ เขื่องใน
151 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
152 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า หนองเหล่า เขื่องใน
153 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า เขื่องใน 045-229142
154 โรงเรียนบ้านป่าก่อ หนองเหล่า เขื่องใน
155 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) หนองเหล่า เขื่องใน
156 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน
157 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) หัวดอน เขื่องใน 0-4584-5515, 0-4537-0476
158 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) หัวดอน เขื่องใน 0-4537-0479
159 โรงเรียนบ้านท่าวารี หัวดอน เขื่องใน
160 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา หัวดอน เขื่องใน
161 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ หัวดอน เขื่องใน 045370477
162 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน เขื่องใน เขื่องใน
163 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) เขื่องใน เขื่องใน
164 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน
165 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) เขื่องใน เขื่องใน
166 โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี เขื่องใน เขื่องใน
167 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) เขื่องใน เขื่องใน
168 โรงเรียนบ้านนาดูน เขื่องใน เขื่องใน
169 โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน
170 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ เขื่องใน 0-4522-6118
171 โรงเรียนบ้านบุตร แดงหม้อ เขื่องใน
172 โรงเรียนบ้านทุ่ง แดงหม้อ เขื่องใน
173 โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เขื่องใน
174 โรงเรียนบ้านนาผาย โนนรัง เขื่องใน
175 โรงเรียนบ้านแก้งซาว โนนรัง เขื่องใน
176 โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
177 โรงเรียนบ้านหมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
178 โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
179 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
180 โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
181 โรงเรียนบ้านนาใต้ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
182 โรงเรียนบ้านเค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
183 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
184 โรงเรียนบ้านปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
185 โรงเรียนบ้านนาคำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
186 โรงเรียนบ้านผาแก้ว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
187 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
188 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
189 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0327
190 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
191 โรงเรียนบ้านนาดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
192 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ 2 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
193 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
194 โรงเรียนประชาสามัคคี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
195 โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
196 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
197 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
198 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
199 โรงเรียนมารีย์นิรมล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
200 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
201 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
202 โรงเรียนบ้านสว่าง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
204 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปทุม เมืองอุบลราชธานี
205 โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี 0-4534-4344
206 โรงเรียนบ้านข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
207 โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
208 โรงเรียนหนองขอนวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
209 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 0-4534-4191
210 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี 045370317
211 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
212 โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
213 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
214 โรงเรียนบ้านดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
215 โรงเรียนบ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
216 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
217 โรงเรียนบ้านมะเขือ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0688
218 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
219 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
220 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
221 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
222 โรงเรียนบ้านอ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
223 โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
224 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
225 โรงเรียนบ้านหนองยาง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
226 โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
227 โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
228 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
229 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0311
230 โรงเรียนบ้านหนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี
231 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา แจระแม เมืองอุบลราชธานี
232 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
233 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
234 โรงเรียนบ้านทัพไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี
235 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045-255923
236 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 0-4525-5037
237 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
238 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
239 โรงเรียนพระกุมารอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
240 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
241 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
242 โรงเรียนแอ็ดเวนตีสอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
243 โรงเรียนอนุบาลปทุมทิพย์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
244 โรงเรียนอุบลวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 254686,260094
245 โรงเรียนเยาวราชศึกษา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
246 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
247 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
248 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
249 โรงเรียนมหาชนะวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
250 โรงเรียนนารีนุกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
251 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
252 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี 045317891
253 โรงเรียนอนุบาลเทวีวรรณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
254 โรงเรียนปทุมวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
255 โรงเรียนเอนกวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
256 โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
257 โรงเรียนอนุบาลจงกลนี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
258 โรงเรียนวัดท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
259 โรงเรียนอาเวมารีอา ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
260 โรงเรียนบ้านนามึน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี 0-4537-0318
261 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
262 โรงเรียนบ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
263 โรงเรียนวัดบ้านบาก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
264 โรงเรียนบ้านนาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
265 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
266 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
267 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก
268 โรงเรียนบ้านดูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก
269 โรงเรียนบ้านหนองบก หนองบก เหล่าเสือโก้ก
270 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองบก เหล่าเสือโก้ก
271 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หนองบก เหล่าเสือโก้ก
272 โรงเรียนบ้านแต้เก่า หนองบก เหล่าเสือโก้ก
273 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น หนองบก เหล่าเสือโก้ก
274 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ๐๔๕-๓๐๔๒๕๖-๗ ,๐๘๙-๖๒๔๖๘๖๐
275 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
276 โรงเรียนบ้านเหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
277 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
278 โรงเรียนบ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
279 โรงเรียนบ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
280 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
281 โรงเรียนบ้านแพง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
282 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
283 โรงเรียนบ้านจิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
284 โรงเรียนบ้านแสง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
285 โรงเรียนบ้านหาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
286 โรงเรียนบ้านดอนกลอย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
287 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
288 โรงเรียนบ้านธรรมละ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
289 โรงเรียนบ้านรังแร้ง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
290 โรงเรียนบ้านคำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
291 โรงเรียนบ้านขามน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก 0-4537-0351
292 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
293 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก