ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 716067
Page Views 842293
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเบญจมาพร บุญเดช
ครู คศ.3

นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร สายแวว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ครู คศ.3

นางรพีพรรณ วงศ์เกย
ครู คศ.3

นางวิภา ยิ่งยืน
ครู คศ.3

นางรจนี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิจัย หมีคำ
ครู คศ.3

นางกัลยา รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ครู คศ.3

นางสาวประภัสสร อุปชัย
ครู / พนักงานราชการ

นายสมเกียรติ ทากุ
ภารโรง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑