ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62. วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอม่วงสามสิบ (อ่าน 632) 16 ม.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกลุ่มเครือข่ายที่ 18 ม่วง 3 ประจำปีการศ (อ่าน 567) 22 ธ.ค. 60
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย (อ่าน 960) 02 ก.ค. 59
เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 1254) 20 ก.ย. 58
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 1088) 13 ก.ค. 58
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 1230) 13 ก.พ. 58
สอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1418) 10 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗ (อ่าน 1130) 07 ต.ค. 57
ข้อมูลนักเรียน และครู เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 963) 14 ก.ย. 57
แสดงมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 953) 14 ก.ย. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3 ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย (อ่าน 938) 04 ก.ค. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1159) 31 ม.ค. 57
ลูกเสือสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 926) 19 ม.ค. 57
กีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1453) 21 ธ.ค. 56
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีีรราชเจ้า พระบิดาลูกเสือไทย (อ่าน 877) 26 พ.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 1027) 08 ก.ย. 56
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1026) 30 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 873) 27 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 774) 08 ส.ค. 56
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 922) 29 ก.ค. 56
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 1021) 12 มิ.ย. 56
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 1606) 09 ก.พ. 56
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม (อ่าน 1170) 05 ก.พ. 56
ตรวจกระดาษคำตอบ Pre O-Net (อ่าน 1283) 27 ธ.ค. 55
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1135) 26 ธ.ค. 55
Best Practice ระดับปฐมวัย ที่เป็นเลิศ (อ่าน 2134) 15 ส.ค. 55