ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย (อ่าน 306) 02 ก.ค. 59
เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 524) 20 ก.ย. 58
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 445) 13 ก.ค. 58
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 566) 13 ก.พ. 58
สอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 976) 10 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗ (อ่าน 658) 07 ต.ค. 57
ข้อมูลนักเรียน และครู เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 632) 14 ก.ย. 57
แสดงมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 579) 14 ก.ย. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3 ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย (อ่าน 562) 04 ก.ค. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 728) 31 ม.ค. 57
ลูกเสือสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 552) 19 ม.ค. 57
กีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 618) 21 ธ.ค. 56
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีีรราชเจ้า พระบิดาลูกเสือไทย (อ่าน 506) 26 พ.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 669) 08 ก.ย. 56
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 632) 30 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 519) 27 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 420) 08 ส.ค. 56
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 517) 29 ก.ค. 56
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 665) 12 มิ.ย. 56
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 1151) 09 ก.พ. 56
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม (อ่าน 804) 05 ก.พ. 56
ตรวจกระดาษคำตอบ Pre O-Net (อ่าน 924) 27 ธ.ค. 55
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 787) 26 ธ.ค. 55
Best Practice ระดับปฐมวัย ที่เป็นเลิศ (อ่าน 1474) 15 ส.ค. 55