ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย (อ่าน 372) 02 ก.ค. 59
เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 601) 20 ก.ย. 58
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 520) 13 ก.ค. 58
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 627) 13 ก.พ. 58
สอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1044) 10 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗ (อ่าน 715) 07 ต.ค. 57
ข้อมูลนักเรียน และครู เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 649) 14 ก.ย. 57
แสดงมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 602) 14 ก.ย. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ม่วงสามสิบ 3 ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย (อ่าน 586) 04 ก.ค. 57
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 756) 31 ม.ค. 57
ลูกเสือสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 572) 19 ม.ค. 57
กีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 640) 21 ธ.ค. 56
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีีรราชเจ้า พระบิดาลูกเสือไทย (อ่าน 535) 26 พ.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 693) 08 ก.ย. 56
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 652) 30 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 539) 27 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 438) 08 ส.ค. 56
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 552) 29 ก.ค. 56
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ (อ่าน 684) 12 มิ.ย. 56
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 1190) 09 ก.พ. 56
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม (อ่าน 828) 05 ก.พ. 56
ตรวจกระดาษคำตอบ Pre O-Net (อ่าน 945) 27 ธ.ค. 55
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 808) 26 ธ.ค. 55
Best Practice ระดับปฐมวัย ที่เป็นเลิศ (อ่าน 1496) 15 ส.ค. 55