ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อเช้าวันพุธที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่อาคารอเนกประสงค์ผ้าป่าสามัคคี  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกับ  นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลาน ทั้งนี้ มี นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เป็นประธาน  และมีคณะครูแต่ละฝ่ายให้ข้อมูลเพิ่มเติม  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม มากกว่า ๑๐๐  คน  จนเต็มห้องประชุม  โรงเรียนจึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 758 ครั้ง