ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์ผ้าป่าสามัคคี  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  มี นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ  และข้าราชการครู ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน อุนุบาล ๑  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๑๖๐  คน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 793 ครั้ง