ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับประเทศ  ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ซึ่งมี  พระมหาสิทธื์พง  ปภสฺสโร  เป็นหัวหน้าคณะ และ พระวันดี  จนฺทสาโร และพระวิฒิกร  สิริวณฺโณ ร่วมเป็นคณะกรรมการ  ในการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เธียนไท  คำล้าน  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑   นายปรีชา  ทาศิริ  ศึกษานิเทศก์  และผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายที่ ๑๘  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำหมู่บ้าน  ประธานสภา อบต.ยางโยภาพ  อบต.หนองเมือง  และสมาชิก อบต. ญาติพี่น้องบ้านหนองขุ่น ร่วมให้การต้อนรับ  ถวายภัตตาหารเช้า และ เพล   โดย โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก ท่านพระครูจารุปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ  และพระวัดหนองขุ่น ร่วมนำการตรวจเยื่ยมผู้สูงอายุ ด้วย 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,00:00   อ่าน 901 ครั้ง