ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗
เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ที่ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรครูในเครือข่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดและแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเครือข่าย งานศิลปหตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โดย นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ประธานเครือข่ายสถานศึกษา  ประธานการประชุม  ร่วมกับ นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในวันที่  ๙ - ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2557,00:00   อ่าน 1065 ครั้ง