ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  เมื่อวันที่  ๒๘ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่าย โดยการสอนเสริมและแนะแนวการจัดทำแบบทดสอบ  O-Net  มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน  ๑๐ โรงเรียน  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย  ได้แก่
  ๑. โรงเรียนบ้านหนองผำ
  ๒.
โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ
  ๓.
โรงเรียนบ้านบ้านเศรษฐี
  ๔.
โรงเรียนบ้านขมิ้น
  ๕.
โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
  ๖.
โรงเรียนบ้านบ้านสองห้อง
  ๗.
โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
  ๘. โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
  ๙.
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า
 ๑๐. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2557,00:00   อ่าน 1068 ครั้ง