ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ เข้าค่ายพักแรม
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๗  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓ ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม  ที่ค่ายลูกเสือลูกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  โดยมีลูกเสือจาก ๑๑ โรงเรียน  จำนวน  ๒๐๐ คน และผู้กำกับจำนวน   ๕๔  คน เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ เครือข่ายได้ใช้วิทยากรจากบุคลากรในเครือข่าย ซึ่งมีความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และต้องขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นด้วยที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2557,10:49   อ่าน 849 ครั้ง