ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
กีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดแข่งขันกีฬาเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ที่ สถานกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหลัก  มีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่าย  จำนวน  ๑๑  โรงเรียน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  และ ท่านรองวิเศษ  ปากหวาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 916 ครั้ง