ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่  ๒๘  - ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่าย เข้าแข่งขัน ระดับสำนักงานเขต  ที่ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ  และคณะครู บุคลากรในโรงเรียน  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  จึงขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2556,20:11   อ่าน 943 ครั้ง