ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดย นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น    ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ทำหน้าที่ประธานการประชุม  ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ  และคณะครู บุคลากรในโรงเรียน จึงขอขอบคุณยิ่ง
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2556,18:36   อ่าน 809 ครั้ง