ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ที่ โรงเรียนบ้านหนองหลัก  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาวางแผนการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายสถานศึกษา  จัดเตรียมงานประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  งานเกษียณอายุราชการ ของครูในเครือข่าย  และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ  โดยมี นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ประธานเครือข่ายสถานศึกษา  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2556,18:21   อ่าน 704 ครั้ง