ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม
  เมื่อวันที่ี  ๒๔ - ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง  มีลูกเสือจากทุกโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา  จำนวน  ๒๕๓  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้มี นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการค่าย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2556,20:06   อ่าน 1099 ครั้ง