ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ตรวจกระดาษคำตอบ Pre O-Net
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555  ที่  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18  ม่วงสามสิบ 3  จัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบ  Pre O-Net  นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3  มี นายอรุณ  รัตนโสภา  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น  ประธานเครือข่ายสถานศึกษา เป็นผู้ควบคุม ดูแล ด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2555,21:22   อ่าน 1242 ครั้ง