ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555
  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  จัดสอบ Pre O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา 2555   ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  มีนักเรียนจากทุกโรงเรียนในเครือข่าย และสามเณร โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา  วัดหนองขุ่น  เข้าร่วมสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วย  แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๑๑๐ คน และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๙๕  คน/รูป
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2555,17:56   อ่าน 1065 ครั้ง