ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
Best Practice ระดับปฐมวัย ที่เป็นเลิศ
            คณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัยที่เป็นเลิศ  (Best Practice) ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ (ม่วงสามสิบ ๓)  ได้ประเมินผลงานเมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  และมีผลการคัดเลือก  ดังนี้

ลำดับที่ ๑   นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด    ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

ลำดับที่ ๒   นางจำเรียง  นามศรี             ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า


ผลงานของคุณครูจำเรียง นามศรี
คุณครูยงยาน นามศรี ผู้สนับสนุนหลักของครูจำเรียง
ผู้ส่งผลงาน คุณครูจำเรียง นามศรี ครู ร.ร.บ้านน้ำ้้อ้อมผักระย่า และคุณครูประภาภรณ์ จันทร์สมุด ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น
ประธานกรรมการคัดเลือก นายพิศิษฐ์ เจริญชัย ผอ.ร.ร.บ้านยางโยภาพ
กรรมการคัดเลือก Best Practice
ประธานกรรมการคัดเลือก ประชุมคณะกรรมการ สรปผลการประเมิน
ผลงานของ คุณครูประภาภรณ์ จันทร์สมุด
แบบสรุปผลการประเมิน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2555,15:10   อ่าน 1853 ครั้ง