ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๙ น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ผ้าป่าสามัคคี  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ได้จัดปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมี นายบุญมา แก้วสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์อุทัย กนฺตสีโล พระอาจารย์ฐิติพงศ์ กิติปญฺโญ พระอาจารย์คณิตศร พรหมสาโร ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานด้วย
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 933 ครั้ง