ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ได้รับความเมตตาจาก พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศน์เทพวราราม ประธานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ และ พระวันดี จนฺทปญฺโญ วัดพระงาม กรรมการโครงการฯ เมตตามาติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" เรื่อง ร้อยรักความห่วงใยผู้สูงวัย ประสานใจ บวร.ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระครูจารุปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น นายวิชัย ภารการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายยก อบต.ยางโยภาพ ผูู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล โดยเวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ที่ศาลากลางบ้านบ้านหนองขุ่น หมู่ ๘ มีคุณปู่ คุณย่า บ้านหนองขุ่น และบ้านหนองหลัก ร่วมถวายภัตตาหาร และให้ข้อมูลด้วยครับ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 997 ครั้ง