ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีเด็กจากศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านหนองขุ่น นำเด็กเข้าร่วนงานด้วย  งานครั้งนี้ หลวงพ่อพระครูจารุปริยัติการ  รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ  เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น  มีเมตตามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ๑๐ ทุนๆ ละ ๓๐๐ บาท  และมอบเงินสดให้กับเด็กที่มาร่วมงานทุกคน เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท และมีผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาอีก ได้แก่  นายนิธินันท์  เฉลิมธนาชัยกุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ค แพ็คตินั่ม จำกัด  มอบทุกการศึกษา  ๑๕ ทุนๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท  นายกิตติภพ  จุฑาภรณ์  กรรมการ บริษัท แม็ค แพ็คตินั่ม จำกัด  จำนวน  ๑๐ ทุนๆ ละ  ๕๐๐ บาท   กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มบ้านหนองขุ่น คุณยายสว่าง  แก้วสุข และคณะ  จำนวน  ๔ ทุนๆ ละ  ๕๐๐ บาท  คุณตาประพันธ์  โควสุรัตน์ โดยคุณครูพิมพ์ใจ โควสุรัตน์  จำนวน  ๔ ทุนๆ ละ  ๕๐๐ บาท  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ นางหนูพิณ  อนุมาตย์ จำนวน  ๑๐ ทุนๆ ละ  ๑๐๐ บาท  กองทุนหมูบ้านหมู่  ๘  โดย คุณยายเตียง  ดวงแก้ว และคณะ  จำนวน  ๑๑ ทุนๆ ละ       บาท  และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  จำนวน  ๖ ทุนๆ ละ  ๓๐๐ บาท
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 972 ครั้ง