ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญเลี้ยงพระเปิดใช้อาคารลานปฏิบัติธรรม
  เมื่อเช้าวันอังคารที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๔๙ น.  คณะญาติพี่น้องชาวบ้านหนองขุ่น ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดใช้อาคารลานปฏิบัติธรรม  ที่ญาติพี่น้องชาวบ้านหนองขุ่น และบ้านโนนสีมา ร่วมกันบริจาคเงิน งานทำบุญ "๑๐๐ ปี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗"   จำนวน  ๒๗๕,๐๒๖  บาท  ก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์การจัดกิจกรรมของนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,09:54   อ่าน 960 ครั้ง