ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  นายถาวร  ทองย่อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานเปิดการอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  ในอบรมครั้งนี้ นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ  มีนางถนอม  แผนสมบูรณ์  และนายเศรษฐภูมิ  สายสมาน  ข้าราชการครูโรงเรียนชุนบ้านหนองขุ่น เป็นวิทยากรให้การอบรม  และหลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้นำผู้เข้าอบรม ปูกป่า บริเวณหนองน้ำสาธารณะ ดงขวาง บ้านหนองขุ่น หมู่ ๘  เนื้อที่ประมาณ  ๗  ไร่ เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 967 ครั้ง