ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนแกนนำ โครงการลดปัญหาฟันผุในนักเรียน
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  นางสาวชัชลักษณ์  อุปรา  เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข  และนางสาวอรทัย  เกษมสุข  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น  ให้การอบรมแนะนำการแปรงฟันที่ถูกวิธี หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง แก่นักเรียนแกนนำ โรงเรียนโครงการลดปัญหาฟันผุในนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  โดยมี นางรพีพรรณ  วงศ์เกย  ครูอนามัยโรงเรียน เป็นผู้อำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 834 ครั้ง