ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
เมื่อวันที่  ๑๒-๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เครือข่ายที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  นำลูกเสือจากทุกโรงเรียนในเครือข่าย   จำนวน  ๑๙๕  คน  เข้าค่ายพักแรม  ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  และ นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ 
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 1230 ครั้ง