ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 715634
Page Views 841708
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
        เมื่อวันศุกร์ที่   ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ชุดปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

   ผลการเลือกตั้ง  

นายอรุณ  รัตนโสภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ประธานเครือข่าย    

นายนพภา  เขียวหวาน          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก          รองประธานคนที่ ๑   

     นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  รองประธานคนที่ ๒ 

    นายนิวัติ  วีระกุล                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติยูง       เลขานุการเครือข่าย  

    นางกมลพรรณ  วีระชาติ           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ             ผู้ช่วยเลขานุการ

    นางสุจิตรา  ยมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังน้อย กรรมการ

นาดำรงค์  ติณะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น กรรมการ

นายวรจักร  สนุกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเศรษฐ๊    กรรมการ

นายพิศิษฐ์  เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโยภาพ กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี อัตทยา  สุขจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้อง  กรรมการ

นายจักรพงษ์  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ กรรมการ

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,22:38   อ่าน 659 ครั้ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑