ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18  ม่วงสามสิบ 3  ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี จากทุกโรงเรียนในเครือข่าย  จำนวน  ๒๕๖  คน ประกอบพิธีกล่าวปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย  โดยมี นายวีระศักดิ์  วิริยะพันธ์  รองผู้อำรวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 1088 ครั้ง