ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ (อ่าน 725) 20 ธ.ค. 60
พานักเรียนชมนิทัศการพระเมรุมาศ (อ่าน 680) 18 ธ.ค. 60
นำนักเรียนไปสอบแข่งขันกิจกรรมสอบภาษาไทยยอดเพชรมงกุฎ ปี 2560 (อ่าน 682) 14 ธ.ค. 60
งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วัดม่วงสามสิบ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 (อ่าน 807) 29 ต.ค. 60
เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนาเรียนรู้เทคนิคกระบวนการ PLC โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี อำเภอคำชะอี จังหวัด (อ่าน 794) 29 ต.ค. 60
นำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 829) 20 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 615) 10 ส.ค. 60
วันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรรจุครูที่จังห (อ่าน 836) 26 พ.ย. 59
24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรร (อ่าน 790) 26 พ.ย. 59
ต้อนรับ ผู้อำนายการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 792) 15 พ.ย. 59
ความก้าวหน้าก่อสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 1016) 23 ส.ค. 59
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 915) 19 ก.ค. 59
ร่วมงานบุญ บริษัทแม็กซ์แพทินัม จำกัด (อ่าน 861) 08 ก.ค. 59
นิทรรศการโครงงานเฉลิมพระเกียรติ์ฯ แสดงในงานแสดงนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (อ่าน 1222) 08 มิ.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1078) 21 มี.ค. 59
ผ้าป่าสามัคคี หาทุนทรัพย์ก่อสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 995) 13 มี.ค. 59
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคล ขึ้นอาคารเรียนใหม่ (อ่าน 1070) 28 ม.ค. 59
การประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1133) 17 ม.ค. 59
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น (อ่าน 1130) 09 ม.ค. 59
ทำบุญเลี้ยงพระเปิดใช้อาคารลานปฏิบัติธรรม (อ่าน 1100) 23 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ (อ่าน 1013) 17 ธ.ค. 58
สรุปผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 2300) 30 ต.ค. 58
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 1869) 20 ก.ย. 58
กิจกรรมอบรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 1124) 10 ก.ย. 58
อบรมนักเรียนแกนนำ โครงการลดปัญหาฟันผุในนักเรียน (อ่าน 965) 03 ก.ย. 58
สนับสนุนโรงเรียนเก่าบ้านเกิดเพื่อลูกหลาน (อ่าน 889) 25 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 1777) 14 ส.ค. 58
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 1059) 14 ส.ค. 58
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ร้อยรัก ความห่วงใย ผู้สูงวัย ประสานใจ บวร ถวายในหลวง" (อ่าน 925) 27 ก.ค. 58
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร (อ่าน 964) 13 ก.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 869) 27 พ.ค. 58
งานปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 888) 22 พ.ค. 58
จุดเทียนชัย ถวายพระพร วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 1005) 06 ธ.ค. 57
ประเมินโรงเรียนต้นแบบการนำกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 1018) 28 พ.ย. 57
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 1036) 18 พ.ย. 57
วันออกพรรษา บัาน วัด โรงเรียน ชุมชนบ้านกนองขุ่น ปีื ๒๕๕๗ (อ่าน 981) 08 ต.ค. 57
พิธีปิดค่าย Intensive English Camp For Primary Students 2014 (อ่าน 1031) 04 ต.ค. 57
การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 993) 14 ก.ย. 57
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 1122) 14 ก.ย. 57
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (อ่าน 1514) 13 ก.ย. 57