ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 701697
Page Views 820589
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรร (อ่าน 116) 26 พ.ย. 59
วันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรรจุครูที่จังห (อ่าน 104) 26 พ.ย. 59
ต้อนรับ ผู้อำนายการโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 139) 15 พ.ย. 59
ความก้าวหน้าก่อสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 259) 23 ส.ค. 59
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 240) 19 ก.ค. 59
ร่วมงานบุญ บริษัทแม็กซ์แพทินัม จำกัด (อ่าน 242) 08 ก.ค. 59
นิทรรศการโครงงานเฉลิมพระเกียรติ์ฯ แสดงในงานแสดงนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (อ่าน 439) 08 มิ.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 423) 21 มี.ค. 59
ผ้าป่าสามัคคี หาทุนทรัพย์ก่อสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 346) 13 มี.ค. 59
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคล ขึ้นอาคารเรียนใหม่ (อ่าน 382) 28 ม.ค. 59
การประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 469) 17 ม.ค. 59
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น (อ่าน 414) 09 ม.ค. 59
ทำบุญเลี้ยงพระเปิดใช้อาคารลานปฏิบัติธรรม (อ่าน 368) 23 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ (อ่าน 364) 17 ธ.ค. 58
สรุปผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 981) 30 ต.ค. 58
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 643) 20 ก.ย. 58
กิจกรรมอบรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 410) 10 ก.ย. 58
อบรมนักเรียนแกนนำ โครงการลดปัญหาฟันผุในนักเรียน (อ่าน 391) 03 ก.ย. 58
สนับสนุนโรงเรียนเก่าบ้านเกิดเพื่อลูกหลาน (อ่าน 336) 25 ส.ค. 58
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 390) 14 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 438) 14 ส.ค. 58
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ร้อยรัก ความห่วงใย ผู้สูงวัย ประสานใจ บวร ถวายในหลวง" (อ่าน 385) 27 ก.ค. 58
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหาร (อ่าน 385) 13 ก.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 361) 27 พ.ค. 58
งานปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 389) 22 พ.ค. 58
จุดเทียนชัย ถวายพระพร วันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 466) 06 ธ.ค. 57
ประเมินโรงเรียนต้นแบบการนำกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (อ่าน 468) 28 พ.ย. 57
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 427) 18 พ.ย. 57
วันออกพรรษา บัาน วัด โรงเรียน ชุมชนบ้านกนองขุ่น ปีื ๒๕๕๗ (อ่าน 501) 08 ต.ค. 57
พิธีปิดค่าย Intensive English Camp For Primary Students 2014 (อ่าน 489) 04 ต.ค. 57
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 572) 14 ก.ย. 57
การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 464) 14 ก.ย. 57
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (อ่าน 680) 13 ก.ย. 57
Intensive English Camp For Primary Students 2014 (อ่าน 417) 14 ส.ค. 57
ร่วมพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานที่วัดหนองขุน (อ่าน 470) 03 ส.ค. 57
๑๐๐ ปี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น (อ่าน 471) 01 ก.ค. 57
รับมอบพระพุทธรูป พระประธานลานปฏิบัติธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น (อ่าน 676) 04 มิ.ย. 57
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 538) 25 พ.ค. 57
เมื่อวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดป่าหนองหญ้าปล้อง อ.ทะเมนชัย บุรีรัมย์ (อ่าน 636) 12 เม.ย. 57
ปัจฉิมิเทศ นักเรียน ม.3 (อ่าน 458) 22 มี.ค. 57

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑