ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 715606
Page Views 841680
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

การอบรมการป้องกันและแก้ปัญการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
( จำนวน 5 รูป / ดู 412 ครั้ง )
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 6 รูป / ดู 506 ครั้ง )
งานทำบุญเลี้ยงพระ ขึ้นอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่
( จำนวน 3 รูป / ดู 425 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก และต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 13 รูป / ดู 542 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๖
( จำนวน 16 รูป / ดู 1007 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดศรีสะเกษ
( จำนวน 7 รูป / ดู 385 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 5 รูป / ดู 343 ครั้ง )
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมยาเสพติด
( จำนวน 9 รูป / ดู 503 ครั้ง )
ประชุมครู และผู้นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 8 รูป / ดู 395 ครั้ง )
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
( จำนวน 4 รูป / ดู 431 ครั้ง )
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครูและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
( จำนวน 18 รูป / ดู 832 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญ โล่เกียรติยศ พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 37 รูป / ดู 1289 ครั้ง )
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑