ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 702060
Page Views 821441
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

การอบรมการป้องกันและแก้ปัญการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
( จำนวน 5 รูป / ดู 399 ครั้ง )
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 6 รูป / ดู 494 ครั้ง )
งานทำบุญเลี้ยงพระ ขึ้นอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่
( จำนวน 3 รูป / ดู 415 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก และต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 13 รูป / ดู 527 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๖
( จำนวน 16 รูป / ดู 957 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดศรีสะเกษ
( จำนวน 7 รูป / ดู 374 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 5 รูป / ดู 334 ครั้ง )
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมยาเสพติด
( จำนวน 9 รูป / ดู 486 ครั้ง )
ประชุมครู และผู้นักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 8 รูป / ดู 382 ครั้ง )
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
( จำนวน 4 รูป / ดู 420 ครั้ง )
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครูและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
( จำนวน 18 รูป / ดู 788 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญ โล่เกียรติยศ พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( จำนวน 37 รูป / ดู 1247 ครั้ง )
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑