ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 715610
Page Views 841684
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 5 รูป / ดู 328 ครั้ง )
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 16 รูป / ดู 986 ครั้ง )
กิจกรรมลูกเสือสำรอง เข้าค่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 15 รูป / ดู 1298 ครั้ง )
แข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 18 รูป / ดู 1189 ครั้ง )
สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 20 รูป / ดู 807 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 10 รูป / ดู 485 ครั้ง )
ค่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 8 รูป / ดู 370 ครั้ง )
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
( จำนวน 14 รูป / ดู 377 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่ ปี ๒๕๕๖
( จำนวน 21 รูป / ดู 1018 ครั้ง )
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
( จำนวน 5 รูป / ดู 542 ครั้ง )
จัดการเรียนโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองขุ่น
( จำนวน 4 รูป / ดู 420 ครั้ง )
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 415 ครั้ง )
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑