ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 707158
Page Views 828397
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 5 รูป / ดู 318 ครั้ง )
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 16 รูป / ดู 964 ครั้ง )
กิจกรรมลูกเสือสำรอง เข้าค่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 15 รูป / ดู 1255 ครั้ง )
แข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 18 รูป / ดู 1162 ครั้ง )
สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 20 รูป / ดู 778 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 10 รูป / ดู 471 ครั้ง )
ค่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 8 รูป / ดู 360 ครั้ง )
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
( จำนวน 14 รูป / ดู 372 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่ ปี ๒๕๕๖
( จำนวน 21 รูป / ดู 1001 ครั้ง )
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
( จำนวน 5 รูป / ดู 533 ครั้ง )
จัดการเรียนโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองขุ่น
( จำนวน 4 รูป / ดู 414 ครั้ง )
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 8 รูป / ดู 408 ครั้ง )
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑