ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 715583
Page Views 841657
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม

วันเด็ก อบต.ยางโยภาพ ปี ๒๕๕๙
( จำนวน 8 รูป / ดู 354 ครั้ง )
กลุ่มจิตอาสา ร่วมงานยกฉัตรทองคำ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์อนุสรณ์ พระมงคลกิตติธาดา วัดป่าวิเวกธรร
( จำนวน 9 รูป / ดู 502 ครั้ง )
บุญกุ้มข้าวเปลือกสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน ปี ๒๕๕๘
( จำนวน 7 รูป / ดู 363 ครั้ง )
ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระมหาธีรราช เนื่องในวันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
( จำนวน 18 รูป / ดู 788 ครั้ง )
การติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
( จำนวน 14 รูป / ดู 399 ครั้ง )
อบรมนักเรียนในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวโครงการหมู่บ้าน และโรงเรียนรักษา ศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่
( จำนวน 14 รูป / ดู 542 ครั้ง )
กีฬาเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 11 รูป / ดู 446 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 10 รูป / ดู 348 ครั้ง )
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 515 ครั้ง )
นิทรรศการงานศิลป์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 10 รูป / ดู 465 ครั้ง )
กิจกรรมลุกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 15 รูป / ดู 938 ครั้ง )
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 22 รูป / ดู 1183 ครั้ง )
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑