ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม ถึง  ๑ เมษายน  ๒๕๕๙  นักเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้ร่วมค่ายพัฒนาโครงงาน ระดับประเทศ  ที่ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮาท์  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2559,14:01   อ่าน 538 ครั้ง