ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 716058
Page Views 842284
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
    จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น
 
มีรายละเอียด ดังไฟล์ต่อไปนี้
 
 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๑)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.57 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๒)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๓)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.54 KB
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑