ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ที่ขอนแก่น

27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 กำหนดสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่  ๒๗ - ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  สอบ  O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สนามสอบที่  ๓๙  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  มีโรงเรียนร่วมสอบ   ๖  โรงเรียน   นักเรียน  ๘๐  คน   จำนวน  ๓  ห้องสอบ
 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สนามสอบที่  ๒๓  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  มีโรงเรียนร่วมสอบ   ๕  โรงเรียน   นักเรียน  ๑๐๘  คน   จำนวน  ๔  ห้องสอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อบ.๑
15 ก.พ. 55 ประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ศุนย์สอบ O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  จัดประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในเขต อำเภอม่วงสามสิบ  ที่หอประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
หอประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพป.อบ.๑
31 ม.ค. 55 โครงการทัศนศึกษา
  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  จัดโครงการทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  วัดสระกำแพงใหญ่ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ
ชุดนักเรียน หัวหน้าโครงการทัศนศึกษา
24 ม.ค. 55 ถึง 25 ม.ค. 55 แข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ สพป.อบ.๑   ม่วงสามสิบ ๓  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ สพป.อบ.๑
23 ม.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 55 การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธยันตีเฉลิมราช
วันที่  ๒๓ - ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕  นักเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ร่วมเข้าค่ายอบรมพัฒนาโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิราช "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ค่าย ๙  ระดับประเทศ : สุดยอดพลเมือง  สู่สัมมาชีพ  ที่ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้า จำกัด  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้า จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 ม.ค. 55 ถึง 19 ม.ค. 55 สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สพฐ. แจ้ง สพป. ให้เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนจัดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในกลุ่มสาระ ภาษาไทย, คณิตฯ วิทย์ฯ, สังคมฯ และภาษาอังกฤษ  มีกำหนดการสอบดังนี้
    
            ประถมศึกษาปีที่ ๖  สอบ วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 
            มัธยมศึกษาปีที่ ๓  สอบ วันที่  ๑๘ - ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
12 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 แข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ฝ่ายกิจกรรม
27 ธ.ค. 54 ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ
  นำนักเรียนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  กิจกรรม  Multi skills  จำนวน  1  คน  ไปร่วมประกวดและแข่งขัน  ที่อาคาร ๑๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครูถนอม แผนสมบูรณ์ และคณะ
23 ธ.ค. 54 ทัศนศึกษา
  นักเรียน อนุบาล 1  ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาเขื่อนสิรนธร  แก่งสะพือ และสถานที่สำคัญทางโบราณสถาน  ตามเส้นทางทร่ผ่าน
ชุดนักเรียน สายอนุบาล
21 ธ.ค. 54 ถึง 23 ธ.ค. 54 กิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่    เข้าค่าย เดินทางไกล วันที่  21 - 23  ธันวาคม  2554
 
ลูกเสือสามัญ     เข้าค่าย เดินทางไกล วันที่  22 - 23  ธันวาคม  2554
 
          
 
ค่ายฝึกทหารพาน โรงเรียน / เจ้าของโครงการลูกเสือ
16 ธ.ค. 54 สอบธรรมสนามหลวงนักเรียน ประจำปี 2554
  วันที่  16  ธันวาคม  2554  สอบธรรมสนามหลวงนักเรียน  ประจำปี 2554 

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ทุกระดับชั้น ร่วมสอบที่   สนามสอบวัดหนองขุ่น  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 16.00 น.
วัดหนองขุ่น / ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น / คุณครูพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
14 ธ.ค. 54 ถึง 17 ธ.ค. 54 เสนอโครงงานต้านยาเสพติด
เสนอโครงงานต้ายยาเสพติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ วัดอมรินทราวดี  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์
วัดอมรินทราวดี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ คุณครูถนอม แผนสมบูรณ์ คุณครูอนุศิษฏ์ แสงชาติ และคุณครูประภัสสร อุปชัย