ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธงชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 64,600
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบประมาณ  โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2  ปีงบประมาณ 2554  แบบ  สพฐ. สูง  14 เมตร