ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554 - 2556
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สร้างด้วยเงินบริจาค (พระมงคลกิตติธาดา) จากชุมชน และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล